مدارک مورد نیاز دریافت مجوزموافقت اصولی دارای زمین

مدارک مورد نیاز متقاضیان دریافت مجوزموافقت اصولی دارای زمین
 
ردیف
مدارک مورد نیاز
۱
تکمیل فرم درخواست صدور مجوز موافقت اصولی دارای زمین توسط موسس  ( دارای تاریخ و شماره ثبت در دفتر اداره ورزش و جوانان شهرستان و یا استان باشد) . ذکر ایمیل به دلیل اینکه ارتباط کاری از سال ۹۱ از طریق ایمیل می باشد الزامی است .
نکته : در خواستهایی که از جانب ادارات و ارگانهای دولتی صورت میگیرد باید از سوی بالاترین مقام اداره و ارگان دولتی صادر شده باشد .
۲
تکمیل فرم احداث
۳
ارائه روگرفت برابر اصل شده مدارک زیر که در دفاترخانه های محضری  :
( تمام صفحات شناسنامه – کارت ملی – کارت پایان خدمت – مدرک تحصیلی)
*در صورتی که متقاضی شرکت باشد ارائه کلیه موارد فوق برای مدیر عامل و هیأت مدیره شرکت بصورت جداگانه الزامی است
مدارک موسس ۲ سری
۴
عکس رنگی، زمینه سفید  ۳*۴
۴ قطعه
۵
ارائه پوشه روغنی یکرنگ
۲ عدد
۶
ارائه اصل گواهی سوء پیشینه و عدم اعتیاد (جهت افراد ذکر شده بند ۳ )
و تأییدیه حراست اداره کل
۱ سری کپی
۷
تصویر برابر با اصل سند مالکیت زمین با کاربری ورزشی و بنام شخص متقاضی و تأییدیه امور حقوقی اداره کل ورزش و جوانان
۸
ارائه طرح توجیهی مناسب
۹
ارائه نقشه های اجرایی که به تایید واحد فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان رسیده باشد .
۱۰
تکمیل تعهد نامه محضری دال بر عدم تغییر نوع کاربری زمین و تکمیل پروژه در مدت زمان تعیین شده (تعهدنامه در برگه محضرتایپ وثبت شود)
۱۱
تکمیل فرم های مشخصات موسس
۱۲
ارائه تمام استعلامات مربوط شامل آب ، برق ،گاز ، منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی و …
۱۳
نام ، آرم و پرچم باشگاه دراندازه A4 ( از انتخاب نام های لاتین  خودداری شود )
۱۴
نامه ارسال مدارک فوق از اداره ورزش و جوانان شهرستان و ارائه کمیسیون فرعی شهرستان
۱۵
فیش واریزی به حساب ۴۰۰۱۰۰۵۵۰۲۰۱۰۷۸۸  ( ۴۰۰ هزار ریال در اهواز – ۳۰۰ هزار ریال در  شهرستان  )  به حساب خزانه دولت نزد بانک ملی